Adwokat Barbara Sozańska

Adwokat Barbara Sozańska, założycielka Kancelarii Adwokackiej woStalowej Woli, ukończyła studia prawnicze naoKatolickim Uniwersytecie Lubelskim zowynikiem bardzo dobrym. Naotym samym Uniwersytecie ukończyła także studia wokierunku Kryminologii zoelementami profilaktyki przestępczości. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej, woroku 2017 zowynikiem pozytywnym złożyła egzamin adwokacki iozostała wpisana naolistę adwokatów Izby Adwokackiej woRzeszowie.

Doświadczenie zawodowe, niezbędne dlaowłaściwego świadczenia pomocy prawnej, zdobyła współpracując zowiodącymi kancelariami adwokackimi ioradcowskimi ooróżnych specjalizacjach, jakorównież świadcząc pomoc prawną proobono. Szczegółowe wykształcenie wozakresie prawa karnego orazozamiłowanie dooprawa cywilnego iorodzinnego czyni jąoadwokatem wszechstronnym.

Swoją działalność ukierunkowała naoprofesjonalne iokompleksowe świadczenie usług zoróżnych dziedzin prawa, które adresowane sąozarówno dooosób fizycznych jakoioprzedsiębiorców. Zaopriorytet obrała sobie indywidualne podejście dookażdego Klienta, działanie skrupulatne iorzetelne.