Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki

Należyte wykonywanie obowiązków małżeńskich określonych w art. 23 k.r.o. jest nierozerwalnie związane z tym czy małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe, czy też dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pochylmy się zatem nad tym zagadnieniem. Małżonkowie obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Wspólne pożycie polega na wzajemnym pozytywnym stosunku …

Czytaj dalej Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki

Rozwód – kilka słów o przesłankach

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce ustaje ponad 200 tysięcy małżeństw rocznie, w tym około 70 % w wyniku śmierci współmałżonka, a 30 % w wyniku rozwodu. Aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód jest jednak niedopuszczalny, jeżeli w wyniku orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich …

Czytaj dalej Rozwód – kilka słów o przesłankach