Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki

Należyte wykonywanie obowiązków małżeńskich określonych w art. 23 k.r.o. jest nierozerwalnie związane z tym czy małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe, czy też dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pochylmy się zatem nad tym zagadnieniem. Małżonkowie obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Wspólne pożycie polega na wzajemnym pozytywnym stosunku …

Czytaj dalej Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki