Stwierdzenie nabycia spadku. Jak napisać wniosek?

Zasadą jest, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku z mocy samego prawa. Dlatego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma tylko charakter deklaratoryjny. Deklaratoryjny charakter orzeczenia (w tym przypadku postanowienia) oznacza, że potwierdzone zostaje istnienie prawa do spadku, które nabywa spadkobierca. Uzyskanie dokumentu stwierdzającego nabycia spadku jest bardzo ważne, ponieważ tylko za jego pomocą …

Czytaj dalej Stwierdzenie nabycia spadku. Jak napisać wniosek?