Stwierdzenie nabycia spadku. Jak napisać wniosek?

Zasadą jest, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku z mocy samego prawa. Dlatego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ma tylko charakter deklaratoryjny. Deklaratoryjny charakter orzeczenia (w tym przypadku postanowienia) oznacza, że potwierdzone zostaje istnienie prawa do spadku, które nabywa spadkobierca. Uzyskanie dokumentu stwierdzającego nabycia spadku jest bardzo ważne, ponieważ tylko za jego pomocą …

Czytaj dalej Stwierdzenie nabycia spadku. Jak napisać wniosek?

Dziecko zaraz po rozwodzie – kto jest ojcem?

Bywają takie sytuacje że dziecko urodzi się tuż po rozwodzie jego rodziców, jednak faktycznie ojcem nie jest były mąż matki która dziecko urodzi. Co wtedy? Kto jest ojcem w świetle prawa? Jak uregulować sprawy dziecka?  Jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od dnia ustania lub unieważnienia takiego małżeństwa …

Czytaj dalej Dziecko zaraz po rozwodzie – kto jest ojcem?

Rozwód i co dalej? Jakie nazwisko po rozwodzie…

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego powoduje rozwiązanie małżeństwa, a zatem również zmianę stanu cywilnego małżonków. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonkowie stają się osobami stanu wolnego i mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Po rozwodzie istotną kwestią jest decyzja o zmianie nazwiska. Jeśli wskutek zawarcia małżeństwa małżonek zmienił swoje dotychczasowe nazwisko może on w ciągu 3 miesięcy …

Czytaj dalej Rozwód i co dalej? Jakie nazwisko po rozwodzie…

Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki

Należyte wykonywanie obowiązków małżeńskich określonych w art. 23 k.r.o. jest nierozerwalnie związane z tym czy małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe, czy też dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pochylmy się zatem nad tym zagadnieniem. Małżonkowie obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Wspólne pożycie polega na wzajemnym pozytywnym stosunku …

Czytaj dalej Małżonkowie i ich wzajemne obowiązki

Rozwód – kilka słów o przesłankach

Na przestrzeni ostatnich lat w Polsce ustaje ponad 200 tysięcy małżeństw rocznie, w tym około 70 % w wyniku śmierci współmałżonka, a 30 % w wyniku rozwodu. Aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozwód jest jednak niedopuszczalny, jeżeli w wyniku orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich …

Czytaj dalej Rozwód – kilka słów o przesłankach